LES RESTAURANTS D’ASILAH Annakhil (restaurant) Adresse: 24, av Amir Mly Hassan Ben Mehdi ASILAHTéléphone : 05 39 41 74 63 Activités : Restaurant spécialité marocaine Asilah Casa Garcia (restaurant) Adresse: 51, Rue Mly Hassan Ben ElMehdi 90050 ASILAHTéléphone : 05 39 41 74 65 Fax : 05 39 41 75 85 ElEspigon (restaurant) Adresse: Av. Mly Hassan Ben Mehdi 90050 ASILAHTéléphone : 05 39 41 71 57 Fax : 05 39 41 88 39  Hotel et Restaurant Oued Makhazine Adresse: av. Mellilia ASILAHTéléphone : 05 39 41 70 90  La Place (restaurant) Adresse: 7, Av. Mly ElHassan Ben Mehdi 90050 ASILAHTéléphone : 05 39 41 73 26 Activités : Restaurant : poissons fruits de mer. Marbella (restaurant) Adresse: 46, Rue Imam Assili 90050 ASILAHTéléphone : 05 39 41 65 76 Activités : Restaurant. Oceano Casa Pepe (restaurant) Adresse: Plaza Zalaka 90050 ASILAHTéléphone : 05 39 41 73 95 Activités : Restaurant. Restaurant Farah Adresse: 18, av. Imam Asili ASILAHTéléphone : 06 73 72 54 28 Activités : Restaurant Restaurant Marbella Adresse: av. Imam Assili ASILAH Téléphone : 05 39 41 77 20 Activités : Restaurant Sevilla (restaurant) Adresse: 18, av Imam Assili 90050 ASILAHTéléphone : 05 39 41 85 05 Activités : Restaurant. AlKasaba Adresse: pl. Zelaqua ASILAHTéléphone : 05 39 41 70 12 Fax : 05 39 41 70 12 Activités : Restaurant, salon de thé